Avimeko Redovisning AB
Vi sköter din redovisning och lönehantering
Deklaration

 
Vi utför deklarationer åt enskilda bolag, handelsbolag, kommanditbolag samt årsredovisningar och deklarationer åt aktiebolag. Vi utför även privata deklarationer åt bolagens delägare, inklusive K10-blanketter.

I vårt åtagande ingår att ta vara på Dina avdragsrättigheter och att hjälpa Dig och Ditt företag att få en god skatteekonomisk planering. Vi deltar varje år på kvalificerade skattekurser som anordnas av ledande experter på området och tar del av den senaste litteraturen för att tillvarata Dina intressen på ett så bra sätt som möjligt.
Vi sköter all skatterapportering åt våra kunder. Det inkluderar allt från månatlig arbetsgivardeklaration och momsrapportering, till den årliga inkomstdeklarationen.

Vad är en inkomstdeklaration?
Alla juridiska personer måste varje år skicka in en inkomstdeklaration till Skatteverket. För fysiska personer är det inkomstdeklaration 1 (INK 1) som kommer förifylld från Skatteverket. Den är idag enkel att rapportera in för de allra flesta löntagare. För företagsägare kan det dock vara lite mer komplicerat.
För juridiska personer som är aktiebolag eller ekonomisk förening ska inkomstdeklaration 2 lämnas in till Skatteverket. I inkomstdeklaration 2 ingår tre delar:
Huvudblanketten: här rapporteras primärt vilket resultat som företaget gjort under perioden – vilket läses ut från företagets resultatrapport.
Räkenskapsschema (INK2R): här rapporteras en fullständig resultat- och balansräkning. Uppgifterna hämtas från företagets årsredovisning.
Skattemässiga justeringar (INK2S): här rapporteras de justeringar som gjorts från årets resultat i årsredovisningen för att se resultatet varifrån bolagsskatten ska beräknas. Justeringar kan till exempel göras för bilförmån och outnyttjade förluster från tidigare år.
För företag som rapporterar in moms på årsbasis fanns tidigare en momsbilaga i inkomstdeklarationen. Den är slopad från 2012, istället rapporteras momsen i en separat momsdeklaration senast den 26:e andra månaden efter beskattningsårets utgång.
Denna förkortning av tidsfristen för momsredovisningen har kritiserats framför allt av redovisningsbyråer. Nu verkar protesterna ha fått effekt. I en promemoria föreslår regeringen att helårsmoms ska få redovisas ungefär samtidigt som inkomstdeklarationen lämnas in. Som tidigare alltså, dock med skillnaden att momsen ska lämnas i en separat momsdeklaration.