Avimeko Redovisning AB
Vi sköter din redovisning och lönehantering
Fakturering

Företags rutiner för fakturering kan se olika ut. Arbetet med att skicka ut fakturor är ofta tidskrävande. Man ska både göra fakturan, och bevaka betalningen. Om man inte får betalt så ska man skicka påminnelser. I kundreskontran får man en överblick över vilka fakturor som skickats, vilka som betalats och vilka betalningar som är försenade.

Efter varje avslutad period skickar vi ut en rapport som summerar den ekonomiska verksamheten under perioden. En del av den rapporten, som vanligtvis skickas ut en gång i månaden, är kundreskontran. Det gör att du enkelt får en överblick över vilka kunder som borde kontaktas och eventuellt skickas en påminnelsefaktura till. Vi kan också hjälpa till med arbetet att skicka ut påminnelser.
Den huvudsakliga funktionen hos en kundreskontra är att kunna läsa av vilka fakturor som har skickats ut, vilka som betalats och om det finns fakturor som förfallit till betalning. I kundreskontran noterar företaget alla kundfakturor som skickas ut och matchar det mot alla kundbetalningar som kommer in
Vad ska framgå av fakturan?
Momsregistreringsnummer, datum och varornas eller tjänsternas omfattning och art är några av de uppgifter som ska finnas med i alla fakturor. Vid till exempel momsfri försäljning och omvänd skattskyldighet ställs även en del andra krav.
Följande uppgifter måste finnas med på alla fakturor:
 • Det datum fakturan utfärdades (fakturadatum).
 • Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en eller flera serier.
 • Säljarens momsregistreringsnummer.
 • Köparens momsregistreringsnummer, om köparen är skattskyldig för köpet (s.k. omvänd skattskyldighet) eller finns i ett annat land inom EU:s momsområde och har åberopat sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms.
 • Säljarens och köparens namn och adress. Tänk på att rätt namn på köparen är viktigt för bl.a. avdragsrätten för moms.
 • Varornas eller tjänsternas omfattning och art.
 • Det datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes.
 • Vid betalning i förskott eller a conto: betalningsdatum — om det kan fastställas och är något annat än fakturadatumet.
 • Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset.
 • Den aktuella skattesatsen.
 • Vilken moms som ska betalas om det inte är en momsfri försäljning.
 • När köpare ställer ut fakturan för säljarens räkning ska uppgiften "självfakturering" anges.
Uppgifter vid momsfri försäljning och omvänd skattskyldighet
Om du inte ska ta ut moms på omsättningen ska du i vissa fall skriva en hänvisning i fakturan.
 • I de fall omsättningen är undantagen från skatteplikt och du är skyldig att utfärda en faktura enligt mervärdesskattelagen ska du skriva en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattelagen eller mervärdesskattedirektivet eller annan uppgift t.ex. "undantag från skatteplikt".
 • I det fall köparen är skyldig att betala mervärdesskatten ska du ange uppgiften "omvänd betalningsskyldighet".