Avimeko Redovisning AB
Vi sköter din redovisning och lönehantering
Att vara kund hos oss

 

Att vara kund hos Avimeko Redovisning AB

Så sköts din bokföring & redovisning
Att vara kund hos Avimeko Redovisning AB är enkelt. Varje månad skickar du in dina verifikationer till oss via post eller kommer personligen förbi, så sköter vi resten.  Har du några frågor – tveka inte att kontakta oss.
Samla ihop och skicka in månadens verifikat
Varje månad samlar du ihop dina verifikat och skickar till oss så att de är oss tillhanda senast den 10:e i månaden efter den månad som ska bokföras. Fakturor som kommit in till ditt företag men ännu inte betalats, tar du en kopia på för egen räkning innan du skickar in originalet till oss. Skriv gärna kopia på din kopia.

Lathund för lämning av redovisningsmaterial
  • Utgående fakturor för perioden i nummerordning
  • Leverantörsfakturor för perioden
  • Plusgirokontoutdrag
  • Bankinbetalningar för perioden i nummerordning
  • Löneunderlag
  • Bankkontoutdrag
  • Skattekontoutdrag
  • Kontantkvitton
  • Korrespondens från myndigheter
  • Kopior på avtal
 
Meddela bolagets löner
Som kund hos oss skickar du senast den 15:e varje månad in vilken lön som ska betalas ut till företagets anställda. Vi sköter sedan all lönehantering och skatterapportering åt ditt företag.
 
Rapport från Avimeko Redovisning AB
Senast 10 arbetsdagar efter att vi har fått ditt material får du varje månad en rapport från oss som bland annat innehåller information om vilken F-skatt du ska betala, moms för perioden, sociala avgifter och källskatt.
Inbetalning till skatteverket
När du har fått din rapport så vet du exakt vad du ska betala in till skatteverket som normalt sett ska vara skatteverket tillhanda senast den 12:e samma månad.