Avimeko Redovisning AB
Vi sköter din redovisning och lönehantering
Leverantörsreskontra

För att få en överblick över vilka leverantörsfakturor som kommit in, vilka som betalats och om det förfallit några fakturor, används en leverantörsreskontra.

Vi hjälper alltid dig som kund med att hålla en uppdaterad leverantörsreskontra. Efter varje avslutad period skickar vi ut en rapport som summerar den ekonomiska verksamheten under perioden. En del av den rapporten är leverantörsreskontran. Där presenteras vilka leverantörsfakturor som kommit in och som måste betalas. I rapporten kan du enkelt avläsa vilken leverantör som begär en betalning, kontonummer och OCR-nummer.
Vad är leverantörsreskontra?
Den huvudsakliga funktionen hos en leverantörsreskontra är att man som företagare ska kunna läsa av vilka fakturor som har betalats, vilka som ska betalas och om det finns fakturor som förfallit till betalning. I leverantörsreskontran noterar företaget alla fakturor som kommit in och matchar det mot alla leverantörsbetalningar som gått ut.