Avimeko Redovisning AB
Vi sköter din redovisning och lönehantering
Lönehantering

Att sköta lönehanteringen kan både vara tidskrävande och krångligt – i synnerhet bokföringen och skatterapporteringen. Vi hjälper dig med detta.

Bokföring av löner upplevs av många företagare som krångligt. Det kan vara svårt att veta hur till exempel semester och sjukdom ska bokföras. På Avimeko Redovisning AB har vi gedigen erfarenhet av att sköta all lönehantering för våra kunders räkning. Det enda du behöver göra är att rapportera in vilken lön du tänker betala ut till dig och dina kollegor. Sedan sköter vi all bokföring och rapportering till skatteverket. När det är dags för rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket sköter vi även detta. Vi kan hjälpa till att ta fram bra rutiner kring lön t ex för personalens frånvaro/tids rapportering samt rese- & utläggsredovisning. Vi kan även vara behjälpliga i allehanda personalfrågor.

Vad är lönehantering?
I termen lönehantering ingår allt från beräkning och utbetalning av lön, till bokföring och rapportering till Skatteverket. I större företag sköter ofta en intern löneavdelning allt arbete med lönehanteringen. För att underlätta det arbetet finns mjukvaruprogram som endast är fokuserade på lönehantering. Att sköta lönehanteringen på detta sätt kan spara mycket pengar i stora bolag med hundratals anställda men programmens komplexitet gör att de sällan ger någon större tidsbesparing för mindre bolag – dessutom är licenskostnaden ofta relativt hög.
I mindre företag vet man ofta som företagsledare eller ägare vilken lön som ska betalas ut till personalen varje månad. För en erfaren person är det inte svårt att bokföra lönerna korrekt i ett vanligt bokföringsprogram och rapportera det till skatteverket.