Avimeko Redovisning AB
Vi sköter din redovisning och lönehantering
Prislista

 

Prislista Avimeko Redovisning AB 2015

Löpande bokföring*/timme                                 590 kr
Avstämning och rapportering                              630 kr
Bokslut/timme                                                   835 kr
Bolagsdeklaration, från                                    3 000 kr
NE-bilaga                                                       1 500 kr
K10                                                               1 500 kr
Kontrolluppgifter                                             2 000 kr
Rådgivning/timme                                              770 kr
Löner/timme                                                     745 kr
Uppstartspris, engångskostnad, från                 2 500 kr
Minimidebitering per månad                             1 700 kr
 
*Löpande bokföring innebär: vanlig bokföring, avstämningar månadsvis, betalaningar och månatliga skattedeklarationer