Avimeko Redovisning AB
Vi sköter din redovisning och lönehantering
Rapportering till Skatteverket

Att rapportera hur mycket företaget ska betala i skatt är något alla företag måste göra. Många företagare tycker att skatterapporteringen kan vara komplicerad och tidskrävande – och det är lätt att missa ett datum eftersom olika rapporter ofta ska skickas in med olika frekvens. Oberoende hur ditt företags behov ser ut så kan du som kund hos Avimeko Redovisning AB lugnt lämna över ansvaret att rapportera till Skatteverket till oss. Vi ger dig en sammanställning över vilka skatter ditt företag behöver betala, och när.

Vi sköter all skatterapportering – både skattedeklarationen som ska rapporteras på månatlig basis och bolagsdeklarationen som ska rapporteras en gång per år.. Det enda du behöver sköta är betalningen till Skatteverket. Som underlag för din betalning till Skatteverket skickar vi varje månad en sammanställning. I den sammanställningen finns ett avsnitt som förklarar vilken skatterapportering som skett och hur mycket ditt företag ska betala. För att underlätta ytterligare skriver vi också in vilket OCR-nummer du ska ange samt vilket konto du ska betala till. Enklare än så blir det inte.
Vad är rapportering till Skatteverket?
För de flesta företag består rapporteringen till Skatteverket av tre huvudsakliga rapporter – inkomstdeklaration, arbetsgivardeklaration och momsdeklaration. Det är utifrån dessa tre deklarationer som Skatteverket bestämmer hur mycket ett företag ska betala i bolagsskatt, arbetsgivaravgift samt moms. Inkomstdeklarationen, som också kallas självdeklaration eller bolagsdeklaration, sker en gång per år och det är denna rapport som bestämmer hur mycket ett företag ska betala i bolagsskatt Arbetsgivardeklaration rapporterar alla företag som har anställda. Skatten som ska betalas i samband med löneutbetalningar består av arbetsgivaravgift och skatt. Arbetsgivaravgift är en skatt som beräknas utifrån den bruttolön en anställd har.
Momsdeklarationen skickas in till skatteverket baserat påföretagets omsättning.
Högst 1 miljon kronor i omsättning: moms kan rapporteras en gång om året.
Högst 40 miljoner kronor i omsättning: moms kan rapporteras en gång per kvartal.
Över 40 miljoner kronor i omsättning: moms rapporteras alltid en gång per månad.
 
Momssatsen i Sverige är normalt 25%, men kan i vissa fall vara både 12% eller 6%. Det ska alltid framgå på en faktura vilken momssats som har använts för vilka varor. Vissa tjänster är momsfria.
Momsen som du som företagare ska betala är skillnaden mellan hur mycket moms du betalat för varor du köpt in i företagets verksamhet, och hur mycket moms du fått inbetalat från dina kunder.
För att korrekt rapportera momsen är det viktigt att den löpande bokföringen sköts korrekt. Det betyder att även kreditfakturor ska bokföras i rätt period.