Avimeko Redovisning AB
Vi sköter din redovisning och lönehantering
Start


Vet du hur din verksamhet går?

Vi ger dig månadsvis korrekta rapporter och vid önskemål kan vi bistå med analys och rådgivning. På så sätt får du koll på hur din verksamhet går och du får ett bra underlag att basera dina beslut på. Vi hjälper dig med löner, personaladministration, outsourcing, bolagsbildning, löpande bokföring, avstämningar, bolagsrapporter, upprättande av bokslut, årsredovisning, bolags- och skattedeklarationer m.m. Vi kan vara företagets ekonomiavdelning och hantera allt inom ramen för vad en sådan gör.

Vi vänder oss både till mindre och större aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och föreningar.

Känner du till förändringar i lagar & förordningar?

Du som företagare måste hålla dig uppdaterad på alla de nya lagar och regler som är i ständig förändring.
Vi utbildar oss kontinuerligt för att hålla oss uppdaterade, vilket gör att vi kan hjälpa dig att se möjlighet till avdrag, skatteplanering, öka dina vinst-, utvecklings- och expansionsmöjlighet m.m.

Genom att anlita oss drar du nytta av att vi dagligen arbetar med dessa frågor, du slipper och kan istället koncentrera dig på din kärnverksamhet och det du brinner för.

Har du funderingar kring hur du skall utveckla ditt företag?

Kompetens, kvalitet och utveckling är våra nyckelord och då vi arbetar med ett stort antal företag inom ett brett spektrum av verksamhetsområden så kan det vara väl värt att anlita oss även för detta.  Vi har dessutom lång erfarenhet och ett nätverk av kontakter till de aktörer du kan vara i behov av.

 
Vad vi erbjuder
Baserat på ditt inskickade material ger vi dig månatliga rapporter som resultaträkning, balansräkning, förfallna kundfakturor samt hur mycket skatt företaget ska betala.
Vi tillhandahåller bland annat följande tjänster inom redovisningsområdet: löpande bokföring, kundfakturering, leverantörsbetalningar, lönehantering (i samband med avtalsreglerade löner även kollektivavtal m.m.), månadsbokslut, skatter och avgifter, mm.
Vi kombinerar professionalitet och kompetens med personligt bemötande och service.
 
Några tips!
  • Håll ordning på verifikationerna. Det spar tid och pengar för dig.
  • Fakturera ofta. Tänk på den tid det tar från det att du fakturerar till det att du får betalt.